Strona, którą widzisz nie jest już aktualizowana od kilku lat. Liasta projektów nie jest pełna i informacje zawarte tutaj nie są aktualne.

Strona nie aktywna!!!Strona nie aktywna!!!
Strona, którą widzisz jest jeszcze na etapie budowy. Jej zawartość ma charakter eksperymentalny. Nie gwarantuję jakiejkolwiek przydatności lub poprawności działania strony. Lista projektów jeszcze nie jest pełna, ale cały czas staram się ją uzupełniać.

W trakcie budowy !!!W trakcie budowy !!!

Witam

Ta strona została stworzona w celu publikacji część moich projektów, które wykonałem przez ostatnie kilka lat. Interesuje się szeroko pojętym programowaniem oraz elektroniką cyfrową, dlatego publikowana tutaj praca obejmuje te tematy. Nie zamieszczam tutaj wyłącznie aplikacji gotowych do użytku, ale przede wszystkim niedokończone projekty lub takie, nad którymi nadal pracuję. Z tego powodu zawartość wielu projektów jest mało przejrzysta lub nawet całkowicie nie czytelna. Nie gwarantuję jakielkowiek przydatności lub poprawności działania moich prac.

Aby uczynić stronę nieco bardziej przyjazną, oceniłem każdy projekt pod względem uporządkowania oraz wykończenia. Przez uporządkowanie rozumiem m.in. ułożenie źródeł w logicznym porządku, opisanie zawartości, przedstawienie sposobu użycia, wykonanie dokumentacji, czyli wszystko, co potrzebne, aby szybko zrozumieć i użyć projekt. Wykończenie to stopień wykonania pracy w stosunku do minimalnych końcowych założeń projektu. Opis oznaczeń znajdziesz tutaj. Staram się porządkować wybrane projekty oraz je rozwijać. Wszystkie zmiany będą sukcesywnie zamieszczane na tej stronie.

Mam nadzieję, że zawartość tej strony będzie przydatna dla Ciebie. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, sugestie, chcesz przyłączyć się do rozwoju któregoś projektu, użyłeś/aś projekt w swojej pracy lub masz jakikolwiek inny powód, to zachęcam do kontaktu ze mną pod adresem:

Ponieważ zamieszone tutaj programy są licencjonowane bezpłatnie, nie są objęte gwarancją w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy. Posiadacze praw autorskich i/lub inne strony zapewniają programy w stanie, w jakim są, bez jakiejkolwiek gwarancji, ani wyraźnej, ani domyślnej, w tym między innymi domyślnych gwarancji co do przydatności handlowej i przydatności do określonych zastosowań. Całość ryzyka w zakresie jakości i skuteczności działania programu ponosisz sam.

Wybrane projekty

Poniżej znajduje się kilka wybranych projektów. Wybierz odpowiednią kategorię lub słowo kluczowe, aby zobaczyć resztę projektów.

© 2012 Dominik Kilian