Oznaczenia

Stopień wykonania

Wykończony
Projekt został wykonany w pełni. Oznacza to, że minimalne końcowe założenia dotyczące funkcjonalności projektu zostały spełnione.
Prace wykończeniowe
Projekt został wykonany prawie w pełni. Pozostały jeszcze pewne rzeczy do dokończenia nie związane z funkcjonalnością, np. dokumentacja, uporządkowanie projektu, drobne kosmetyczne poprawki.
Częściowo wykonany
Pewna część projektu została wykonana, nie jest to jednak jeszcze w pełni funkcjonalny projekt. Pewne elementy projektu mogą już działać.
Podstawy
Projekt został rozpoczęty, jednak zostało wykonane w nim bardzo niewiele.
Założenia
To jest tylko pomysł projektu. Żaden element projektu nie został jeszcze wykonany lub został wykonany w zbyt małym stopniu.

Stopień uporządkowania

Uporządkowany
Projekt został uporządkowany. W to wchodzi m.in. ułożenie źródeł w logicznym porządku, opisanie zawartości, przedstawienie sposobu użycia, wykonanie dokumentacji.
Częściowo uporządkowany
W materiałach dostępnych do pobrania panuje porządek wystarczający, aby zrozumieć i użyć ten projekt, jednak nie jest to szybkie i oczywiste.
Nie uporządkowany
Projekt nie jest uporządkowany. Został on udostępniony do pobrania w takim stanie w jakim się znajdował w czasie, gdy nad min pracowałem.
Brak źródeł
Nie zostały udostępnione żadne pliki do pobrania w tym projekcie.

Licencje

Licencja BSD
Najbardziej liberalna, pozwala na modyfikację, redystrybucję w dowolnej formie, w tym również w oprogramowaniu zamkniętym.
GNU GPL/LGPL
Pozwala na modyfikację, redystrybucję, ale uniemożliwia wykorzystanie w oprogramowaniu zamkniętym.
Licencja zamknięta
Licencja nie jest zgodna z licencjami wolnego oprogramowania.
© 2012 Dominik Kilian