USBaspX

Projekt USBaspX jest rozwinięciem istniejącego już od dawna programatora USBasp (http://www.fischl.de/usbasp/). W naszej wersji do programatora zostało dodanych kilka przydatnych opcji:

  • Wspiera dwa poziomy napięć: 3.3V i 5V.
  • Może komunikować się z układem programowanym przez UART, co upraszcza debugowanie.
  • Może przejść do trybu CDC, w którym system rozpoznaje go jako port komunikacyjny (COM), co upraszcza korzystanie z UART'a.

Protokół jest w 100% zgodny z USBasp, więc do programowania należy używać AVRDUDE. Projekt został stworzony na podstawie wcześniejszych wersji USBasp. Aktualnie USBasp wspiera również część z wymienionych powyżej funkcji.

Download

Schematy i PCB

Oprogramowanie pasuje do płytek z oryginalnego USBasp, jednak, aby wspierać programowanie na niskim napięciu zaleca się wykonanie płytek wg. schematu obok. Można też wykonać płytkę według własnego pomysłu, ale wtedy należy zmienić plik "hwconfig.h", i skompilować projekt.

USBaspX - Simple Through Hole Version

Oto płytka dla USBaspX. Prosta do wykonania - jednostronna, grube ścieżki, duże odstępy, typowe przewlekane elementy, złącze USB typu B. Archiwum zawiera projekt KiCad oraz obrazy dolnej warstwy w pdf'ach gotowych do druku. Ma wymiary 79x46mm.

http://dominik.cc/download/USBaspX/USBaspX-STHV-2009-02-05.zip

Problemy w systemach Windows Vista i nowszych

  • Sterownik trybu CDC (port COM) dostarczony w archiwum może nie działać poprawnie. Mogą wystąpić problemy z instalacją lub wykrywaniem portu przez inne aplikacje. Należy zainstalować sterownik z
    http://www.recursion.jp/avrcdc/lowbulk.html (archiwum avrcdc_inf.zip)
  • Sterowniki nie posiadają podpisów cyfrowych, więc w systemach, gdzie taki podpis jest obowiązkowy, nie jest możliwa ich instalacja w sposób standardowy. Jednym ze sposobów wyłączenia sprawdzania podpisów jest uruchomienie systemu z wybraną opcją ignorowania podpisów (klawisz F8 w pierwszej fazie bootowania systemu).
© 2012 Dominik Kilian