Clicker

Program umożliwia utworzenie sekwencji ruchów i kliknięć myszą. Ta sekwencja może następnie zostać wykonana dowolną liczbę razy oraz z dowolną prędkością. Program przydaję się, gdy użytkownik potrzebuje wykonać wielokrotnie tą samą czynność myszą.

Program w przyszłości będzie obsługiwać też klawiaturę.

Download

© 2012 Dominik Kilian