libusb Mouse

Serwis dla sytemu Windows Vista lub nowszego, który zastępuje standardowy sterownik myszy. Został on wykonany w celu rozwiązania problemu z pewnym modelem myszy USB, która wysyłała cały czas dane nawet, gdy się nie poruszała. W efekcie tego wadliwego działania system operacyjny nigdy nie włączał wygaszacza ani nie wstrzymywał się.

Projekt oprócz bezpośredniego zastosowanie może być też źródłem przykładów ciekawych operacji:
- wykorzystanie libusb-win32 do komunikacji z HID,
- tworzenie serwisów, które wchodzą w iteracje z sesją okienkową systemu Windows Vista lub nowszego,
- uruchamianie programów z innymi uprawnieniami lub w innej sesji.

Download

© 2012 Dominik Kilian