tcplimit

Prosty program dla Windows do limitowania prędkości połączeń TCP. Wszystkie przychodzące połączenia do programu są przeźroczyście przekierowane na określony port serwera. Program dodatkowo rozdziela sprawiedliwie przepustowość między wszystkie aktywne połączenia.

Download

Użycie

Jest to program wywoływany z konsoli. Po uruchomieniu wyświetla następujące informacje:

USAGE: tcplimit limit_KBps port_in serv_name serv_port [debt_KB] [log_file]

            tcplimit        serv_name
         +------------------+   +---------------+
    >--------------\ limit_KBps |  serv_port     |
CLIENTS >  port_in  >===========================>   |
    >--------------/      |   |        |
         +------------------+   +---------------+

Program tcplimit nadsłuchuje na porcie port_in (na wszstkich interfejsach sieciowych). Cały transfer jest limitowany do limit_KBps (paramete podany w KB/s), przy czym każde połączenie otrzymuje taką samą część tej przepustowości. Po podłączeniu klienta program łączy się z serwerem serv_name (adres IP lub nazwa hosta) na porcie serv_port. Całość transferu między klientem i serwrem przekazywana jest bez zmian. Opcjonalny parametr debt_KB określa ilość danych w KB, które tcplimit prześle bez limitowania prędkości, nie może by mniejszy od połowy wartoci limitu limit_KBps. Opcjonalny parametr log_file określa plik, do którego program dopisuje informacje o każdym połączeniu: czasy, prędkości, ilości danych, adresy URL rządania (w przypadku protokołu HTTP).

© 2012 Dominik Kilian